Ελληνικά English
O τομέας της μουσικής διέπεται από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Στη νέα ψηφιακή οικονομία έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ασυνέχειες στην αλυσίδα παραγωγής. Η δυνατότητα διανομής της μουσικής μέσω του διαδικτύου δημιουργεί νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους μουσικούς δημιουργούς. Αλλά δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες, που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευθούν τις νέες δυνατότητες για να γίνουν πιο γνωστοί, να αποκτήσουν μεγαλύτερο κοινό και να προωθήσουν οι ίδιοι στην αγορά τη δουλειά τους.

To πρόγραμμα DMET στοχεύει:
  • Να ενισχύσει του δημιουργούς Ευρωπαϊκής Μουσικής παρέχοντάς τους τη γνώση για το πώς να επιτύχουν στη νέα ψηφιακή μουσική οικονομία.
  • Να αναδείξει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους δημιουργούς στον τομέα της σύγχρονης κλασικής και λόγιας μουσικής, του αυτοσχεδιασμού και της pop, αλλά και για τους επαγγελματίες της παραδοσιακής μουσικής.
  • Να βελτιώσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες και την ικανότητα για την αποτελεσματική προώθηση των δημιουργικών ταλέντων και των μικρών επιχειρήσεων μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης.
  • Να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ψηφιακής μουσικής επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης που θα είναι προσανατολισμένο στην ανάγκες της αγοράς και θα ενημερώνεται διαρκώς και μετά το τέλος του σχεδίου, μέσω της αξιοποίησης των υπαρχόντων δικτύων του χώρου.

Copyright 2008 IEMA