Ελληνικά English
  • Διερεύνηση των επιχειρηματικών ευκαιριών της διαδικτυακής αγοράς μουσικής
  • Ανάπτυξη εικονικού «παρατηρητηρίου» των εξελίξεων της αγοράς.
  • Δημιουργία διαδικτυακής βάσης πληροφοριών σχετικών με την ψηφιακή μουσική.
  • Δημιουργία καταλόγου ευκαιριών μουσικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής επικοινωνιακής δομής για τους επαγγελματίες μουσικούς.
  • Διοργάνωση σειράς Ευρωπαϊκών συνεδρίων και σεμιναρίων για τον εντοπισμό των προβλημάτων και για την προβολή του DMET.
  • Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και υλικού κατάρτισης
  • Διοργάνωση εργαστηρίων κατάρτισης και καθιέρωση σχετικής πιστοποίησης.
  • Δημιουργία ενός δικτύου μουσικών εκπαιδευτικών οργανισμών για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δράσεων του DMET.

  • Ψηφιοποίηση ηχητικών αρχείων και παρτιτουρών

Copyright 2008 IEMA