Ελληνικά English

­ Το DMET διοργανώνει σειρά Ευρωπαϊκών συνεδρίων και σεμιναρίων για τον εντοπισμό των προβλημάτων και για την προβολή του προγράμματος.

19&20/12/2008 Δεύτερο συνέδριο στην Αθήνα

"Ο επαγγελματίας μουσικός στην ψηφιακή εποχή. Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές"

Θεματικές: 1η ημέρα: Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα, Θέματα Δικαιωμάτων και Συμβάσεων, Μελλοντικές Τάσεις και Σενάρια. 2η ημέρα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτών πάνω στην ψηφιακή μουσικής επιχειρηματικότητας. (περισσότερα)

3/10/2008: Συνέδριο στην Αθήνα

­­"Η μουσική στην ψηφιακή εποχή ψηφιοποίηση μουσικών αρχείων, προβολή και διακίνηση της μουσικής".

Θεματικές: Παρουσίαση ψηφιοποιημένων Μουσικών Αρχείων,Τεχνικές και προδιαγραφές ψηφιοποίησης της μουσικής, Προστασία των δικαιωμάτων, Διαλειτουργικότητα των αρχείων, Προβολή και διακίνηση της μουσικής στο διαδίκτυο­ (περισσότερα)

12/13 Νοεμβρίου 2007: Συνέδριο και workshop στην Βιέννη
"The fan, the music, and the net. Economic aspects of a passionate relationship in a digital world"

 9/10 Νοεμβρίου 2006: Συνέδριο στην Μπρατισλάβα
"The end of control? Strategies for artists in changing music business"

 25/26 Σεπτεμβρίου 2006: Συνέδριο στη Βαρσοβία
"Music on Internet: Information - Promotion - Distribution"
Copyright 2008 IEMA