Ελληνικά English

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής (ΙΕΜΑ) Το ΙΕΜΑ ιδρύθηκε το 1989 ως μη-κερδοσκοπικός μη-κυβερνητικός οργανισμός. Οι στόχοι του ΙΕΜΑ περιλαμβάνουν την επιστημονική έρευνα στον τομέα της μουσικής και του ήχου, τη μουσική τεκμηρίωση, την οργάνωση και διάδοση της μουσικής πληροφορίας, τη μουσική εκπαίδευση, την υποστήριξη της αυθεντικής μουσικής δημιουργίας, τη μουσικολογία, τις οπτικοακουστικές εφαρμογές, την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και τη διατήρηση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Το ΙΕΜΑ έχει αναπτύξει μόνιμες συνεργασίες με τα ελληνικά υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Μουσικής και αποτελεί σήμερα τον πιο δραστήριο οργανισμό σε θέματα μουσικών ερευνών, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στην Ελλάδα. Το ΙΕΜΑ δίνει έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συχνά εκπροσωπόντας την Ελλάδα σε αυτούς. Επί του παρόντος, εκτός της συμμετοχής του στο πρόγραμμα DMET, το ΙΕΜΑ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα που αφορά στην «Ψηφιοποίηση και Προώθηση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς», καθώς και το ερευνητικό πρόγραμμα «ΠΟΛΥΜΝΙΑ» που αφορά στην ανάπτυξη νέων εργαλείων λογισμικού και μηχανημάτων για μουσικούς δημιουργούς και ερευνητές.
www.iema.gr

Copyright 2008 IEMA