Ελληνικά English
Το πρόγραμμα "Ψηφιακή Μουσική, Εκπαίδευση και Κατάρτιση" (DMET) προβλέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνόλου δράσεων οι οποίες στοχεύουν:


  • α) να εξοικειώσουν τους επαγγελματίες μουσικούς (δημιουργούς, εκτελεστές, παιδαγωγούς, σπουδαστές κ.ο.κ.) και τους φορείς (μουσικής εκπαίδευσης, παραγωγής, διοργάνωσης, διακίνησης κ.ο.κ.) στις νέες δυνατότητες που προσφέρονται από την ψηφιακή και δικτυακή τεχνολογία και


  • β) να δημιουργήσει ένα "σώμα γνώσεων" σχετικών με το θέμα και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, που θα βοηθήσει τις πανεπιστημιακές και επαγγελματικές σχολές να εντάξουν το αντικείμενο αυτό στο πρόγραμμα σπουδών τους.


Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι Ευρωπαίοι Μουσικοί και οι επιχειρήσεις –ιδιαίτερα μικρού μεγέθους- με τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Για περισσότερα στοιχεία βλέπε Δραστηριότητες

Copyright 2008 IEMA