Ελληνικά English
Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Αυστρίας (MICA) - Συντονιστής

To mica είναι ο βασικός φορέας πληροφόρησης για τη σύγχρονη Αυστριακή μουσική. Ένα από τα βασικά του καθήκοντα είναι η αύξηση της διάδοσης του σύγχρονου ρεπερτορίου μέσω τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Οργανωμένο ως ανεξάρτητος ειδικός οργανισμός, το mica παρέχει πληροφορίες, πρακτική γνώση και δημιουργικά ερεθίσματα σε όλους όσους σχετίζονται με τη σύγχρονη μουσική. Το mica δρα ως μηχανισμός διασύνδεσης, δημιουργώντας επαφές μεταξύ δημιουργών, παραγωγών και ενδιαφερόμενου κοινού στην Αυστρία και στο εξωτερικό. Τα στοιχεία της Αυστριακής Δημοκρατίας αναφέρουν ότι το mica δημιουργήθηκε το 1994 ως ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την προώθηση της δημιουργίας νεωτερισμών στη σύγχρονη μουσική. Οι σημαντικότεροι χορηγοί αυτού του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού είναι η Αυστριακή Δημοκρατία και η πόλη της Βιέννης. Το mica αυξάνει σταδιακά τη συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, της τεχνολογίας και της οικονομίας δημιουργώντας συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτών. Οι υπηρεσίες του mica είναι διαθέσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους και διατίθενται δωρεάν. Επί του παρόντος, το mica είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «DigitalMusicEducationandTraining (DMET)» που χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία Ε.Ε. –Πολιτισμός 2000.
http://dmet.mica.at/

Copyright 2008 IEMA