Ελληνικά English
  • Οι μουσικοί δημιουργοί και εκτελεστές, που έχουν ξεκινήσει ήδη την καριέρα τους και χρειάζονται να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής προώθησης του εαυτού τους και του έργου τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

  • Οι φορείς μουσικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιακή μουσική διανομή και να προετοιμάζουν κατάλληλα τους σπουδαστές τους για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

  • Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί όπου μέσα από την ψηφιακή πληροφόρηση μπορούν να αναζητήσουν εκπαιδευτικά υλικά αλλά και πληροφορίες για σπουδές.

  • Οι παραγωγοί και διοργανωτές όπου μπορούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους προσέγγισης των δημιουργών αλλά και προώθησης των προϊόντων τους.

Copyright 2008 IEMA