Ελληνικά English

Τα επιδιοκόμενα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου είναι

  • Καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας των προγραμμάτων για επαγγελματίες μουσικούς που προσφέρονται από Πανεπιστήμια, Ωδεία, Μουσικά Σχολεία κλπ.

  • Μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για την Ευρωπαϊκή Μουσική στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά της μουσικής.

  • Μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κυρίως για τους μικρούς τοπικούς μουσικούς παραγωγούς (ιδιαίτερα σε μικρά κράτη-μέλη στις αγορές των οποίων κυριαρχούν οι πολυεθνικές μουσικές επιχειρήσεις), διαμέσου της καλύτερης προώθησης και προβολής και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η διαδικτυακή αγορά μουσικής.

  • Ενίσχυση της μουσικής πολυμορφίας.

  • Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή μουσική για το παγκόσμιο κοινό της διαδικτυακής αγοράς μουσικής (online distribution market).

Copyright 2008 IEMA